TIETOSUOJALAUSEKE

Palokan kauppakeskuksen yhteydenottorekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste Laatimispäivämäärä: 7.8.2019

1. Rekisterin nimi

Palokan kauppakeskuksen yhteydenottorekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Palokan kauppakeskuksen kauppiasyhdistys ry
Saarijärventie 52
40270 Palokka
Y-tunnus 2401332-4

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Anne Ala-Krekola
Lamberg & Partners Oy
anne.ala-krekola@lambergpartners.fi

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot yhteydenottajasta:
• nimi
• sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Palokan kauppakeskuksen yhteydenpitoon. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja Palokan kauppakeskuksen oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot.

8. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.